Privacy policy statement

Izjava o varstvu podatkov pri prošnjah

Veseli smo vaše prošnje. V nadaljevanju vam bomo razložili, kako obdelujemo vaše osebne podatke pri prošnji in kako zagotavljamo dodatne pomembne informacije v zvezi s tem.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?
V smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članih ter ostalih predpisov glede varstva podatkov je odgovorna družba

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Švica

2. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Kontaktni podatki pooblaščenih oseb za varstvo podatkov:

INSIDE Datenschutzbeauftragte GmbH
Amiraplatz 3
80333 Munich (GER)
Tel.: +49 89 5880316 90
Fax: +49 89 5880316 91
E-Mail: datenschutz_geberit@magellan-rechtsanwaelte.de

3. Za katere namene in na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?
Osebne podatke obdelujemo za namen vaše prošnje za sklenitev delovnega razmerja, če je to potrebno pri odločanju o utemeljitvi delovnega razmerja z nami. Pravna podlaga je člen 26(1) v povezavi z odstavkom 8 na strani 2 Zveznega zakona o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Če sklenemo delovno razmerje z vami, lahko na podlagi člena 26(1) Zveznega zakona o varstvu podatkov nadalje obdelujemo vaše že prejete osebne podatke za namen delovnega razmerja, če je to potrebno za izvajanje ali prenehanje delovnega razmerja ali za izpolnjevanje ali upoštevanje pravic in obveznosti zastopstva interesov ali zaposlenega, ki izhajajo iz zakona ali kolektivne pogodbe.

4. Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?
Obdelujemo podatke v zvezi z vašo prošnjo. To so lahko splošni osebni podatki (npr. ime, naslov in kontaktni podatki), podatki o vaši poklicni kvalifikaciji in izobrazbi ali podatki o nadaljnjem poklicnem usposabljanju ali drugi podatki, ki ste nam jih posredovali v zvezi s prošnjo. Poleg tega lahko obdelujemo javno dostopne informacije o vaši izobrazbi in delovnih izkušnjah, dostopne prek profilov na spletnih družbenih omrežjih, kot sta Xing in LinkedIn.

5. Od kod izvirajo vaši osebni podatki, če jih ne prejmemo od vas?
Vaše osebne podatke načeloma prejmemo od vas. V zvezi s prošnjo lahko vaše osebne podatke pridobimo tudi na spletnih družbenih omrežjih (npr. Xing in LinkedIn), če je to potrebno okviru odločanja o utemeljitvi delovnega razmerja z nami.

6. Kdo so uporabniki podatkov?
6.1 Povezana podjetja
Vaši osebni podatki so na voljo povezanim podjetjem skupine Geberit, če je to v skladu z nameni in pravnimi podlagami, opredeljenimi v točki 3, saj imamo centralno službo za upravljanje prošenj.

6.2 Obdelovalci
Poleg tega sodelujemo z obdelovalci, torej s podjetji, ki v okviru pogodbe, sklenjene z nami, obdelujejo osebne podatke na našo zahtevo in po naših navodili. Obdelovalci so:

6.2.1 družba Haufe-umantis AG, Unterstrasse 11, 9001 St. Gallen, Švica, ki kot naročnik družbe Geberit International AG nudi sistem za upravljanje prošenj,
6.2.2 različni kadroviki, ki nam pomagajo pri upravljanju prošenj.

7. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
7.1 Vaše osebne podatke hranimo, dokler je to potrebno za odločitev o vaši prošnji. Kadar z vami ne sklenemo delovnega razmerja, lahko podatke hranimo še naprej, če je to potrebno za obrambo proti morebitnim pravnim zahtevkom. Prijavno dokumentacijo izbrišemo tri mesece po razglasitvi odločitve o zavrnitvi, če ni potrebna dolgotrajnejša hramba zaradi pravnih sporov.

7.2 Če ste izjavili, da ne želite izbrisa vaših prijavnih podatkov niti takrat, ko z vami ne sklenemo delovnega razmerja, podatke hranimo do vaše zahteve za izbris, vendar jih ne izbrišemo prej kot tri mesece po razglasitvi odločitve o zavrnitvi.

8. Katere pravice imate?
Kot prosilec/-ka imate v skladu z vašim posebnim položajem v posameznem primeru naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, o izvajanju katerih se lahko kadar koli pozanimate pri nas ali naši pooblaščeni osebi. Kontaktni podatki so navedeni v točki 1 in točki 2.

8.1 Pravica do dostopa
Imate pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico do brezplačnega dostopa in kopije teh osebnih podatkov ter pravico do:

8.1.1 informacij o namenih obdelave;
8.1.2 informacij o vrstah zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
8.1.3 informacij o uporabnikih in kategorijah uporabnikov, katerim smo ali še bomo razkrili vaše osebne podatke, zlasti če gre za uporabnike iz tretjih držav ali mednarodne organizacije;
8.1.4 informacij o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, o merilih, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
8.1.5 informacij o obstoju pravice do popravka ali izbrisa zadevnih osebnih podatkov ali do omejitve obdelave s strani odgovorne osebe ali o obstoju pravice do ugovora obdelavi;
8.1.6 informacij o obstoju pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
8.1.7 vseh razpoložljivih informacij o izvoru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni od zadevne osebe;
8.1.8 informacij o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselnih informacij o razlogih zanj, kot tudi pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za vas.

8.2 Pravica do popravka
Imate pravico, da od nas zahtevate popravek netočnih zadevnih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

8.3 Pravica do ugovora
Pri obdelavi zadevnih osebnih podatkov v skladu s členom 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi teh podatkov. Te osebne podatke nato prenehamo obdelovati, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

8.4 Pravica do preklica
Ko obdelava temelji na privolitvi, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. V ta namen lahko kadar koli stopite v stik z nami ali našo pooblaščeno osebo. Kontaktni podatki so navedeni zgoraj.

8.5 Pravica do izbrisa
Od nas imate pravico zahtevati takojšen izbris zadevnih osebnih podatkov, mi pa smo dolžni izbrisati osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

8.5.1 Osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
8.5.2 V skladu s točko 8.3 ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi.
8.5.3 Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
8.5.4 Osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za nas.
8.5.5 To ne velja, če je obdelava potrebna za:
8.5.6 izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za nas;
8.5.7 uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

8.6 Pravica do omejitve obdelave
Od nas imate pravico zahtevati omejitev obdelave v enem od naslednjih primerov:

8.6.1 ko oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
8.6.2 ko je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
8.6.3 ko vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
8.6.4 ko ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s točko 8.3, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s tem odstavkom, se ti osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če ste dosegli omejitev obdelave, vas bomo pred preklicem omejitve obvestili.

8.7 Pravica do pritožbe
V skladu s členom 77 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

9. Potreba po zagotovitvi osebnih podatkov
Zagotovitev osebnih podatkov ni določena z zakonom ali s pogodbo. Osebnih podatkov tako niste dolžni zagotoviti. Kljub temu morate osebne podatke zagotoviti, če želite z nami skleniti pogodbo o delovnem razmerju. Če pri prošnji ne zagotovite potrebnih podatkov, z vami ne bomo skleniti delovnega razmerja.

Stanje: januar 2021